Odvolanie, Ochrana osobných údajov

Odvolanie

NEDIS c.s. ani jeho zákonití zástupcovia neberú na seba žiadnu záruku, zodpovednosť ani záväzky za:

 • obsah častí tejto web stránky (vrátane a bez obmedzenia, čo do kvality, správnosti, úplnosti, alebo vhodnosti použitia jej obsahu)
 • akýkoľvek obsah inej web stránky uvedenej, alebo sprístupnenej hypertextovým, resp. iným prepojením cez túto stránku

NEDIS c. s., alebo jeho zákonití zástupcovia nepodporujú ani neschvaľujú obsah stránky nijakej tretej strany, nebudú mať zodpovednosť v spojení s nejakou z nich (vrátane, ale nie obmedzene, zodpovednosť vyplývajúcu z nejakého neopodstatneného tvrdenia, že obsah stránky niektorej tretej strany porušuje zákon, práva nejakej osoby, je obscénna urážlivá, alebo pohoršujúca.

NEDIS c. s., alebo jeho zákonití zástupcovia nezaručujú, že obsah je bez vírusov. Všetky špecifické informácie o produktoch boli firme NEDIS poskytnuté výrobcami, ktorí sú výhradne zodpovení za ich obsah a správnosť. NEDIS nebude zodpovedný za typografické, alebo iné chyby, alebo vynechanie informácie ohľadne cien, alebo iných informácii.

Všetky špecifické informácie o produktoch boli firme NEDIS poskytnuté výrobcami, ktorí sú výhradne zodpovení za ich obsah a správnosť. NEDIS nebude zodpovedný za typografické, alebo iné chyby, alebo vynechanie informácie ohľadne cien, alebo iných informácii.

Pri použití tejto web stránky súhlasím s týmito podmienkami.

Zaciatok stránky

Ochrana osobných údajov

Vaše súkromie je garantované

NEDIS c.s. a jeho zákonití zástupcovia použijú osobné údaje na:

 1. prijatie objednávky
 2. na kontrolu prekročenia kreditu
 3. na realizáciu zmlúv s vami
 4. na komunikáciu a
 5. riadiace informácie, vývoj výrobkov a služieb, určovanie (všeobecnej) stratégie

(Osobné) údaje môžu byť tiež použité na sledovanie (nepodarených) ilegálnych a/alebo kriminálnych správaní voči NEDIS jeho zákazníkom, zamestnancom, a tiež pre podielaní sa na výstražných systémoch, ktoré môžu byt použité na prevenciu proti podvodu a prekročeniu kreditu.

NEDIS c.s. môže na základe pomoci spoločností skupiny a spolupracujúcich partnerov požadovať na takéto spracovanie osobných dát na základe predchádzajúcej sekcie. Navyše vaše (osobné) údaje môžu byt použité na iný spôsob vašej informovanosti o zaujímavých ponukách, iných výrobkoch, alebo službách NEDIS c.s., a/alebo spoločností zoskupenia a, spolupracujúcich partnerov.

S vašim súhlasom vám pošleme informáciu e-mailom, alebo prostredníctvom SMS. V prípade že si neželáte dostať informácie (alebo potrebujete viac informácií) môžete sa s nami kontaktovať nasledovným spôsobom:

 • telefonicky na c. : +421 220 767 666, alebo
 • e-mailom na adresu : info@nedis.sk, alebo
 • poslať list na adresu :
  NEDIS Slovakia a.s.
  Pasienková 9
  821 06 BRATISLAVA 2
  Slovensko

Akceptovaním všeobecných podmienok obchodu spoločnosti NEDIS taktiež súhlasíte s možnostou, že:

 1. NEDIS môže/mohol použit vaše osobné údaje na vyhodnotenie vášho kreditu a
 2. NEDIS poskytne informácie o vašej úverovej schopnosti (bonite) úradom ktoré ju preveria

Zaciatok stránky

Zmena adresy

Zákazníci sú povinný informovat NEDIS Slovakia, a.s. o zmenách svojej adresy. Keď nedostaneme správu o zmene adresy, bude za vašu adresu považovaná posledná, ktorá je nám známa a vy zostanete zodpovedný za tovar, ktorý ste si objednali a bol dodaný na vašu starú adresu. Zaslaním objednávky splnomocnujete NEDIS Slovakia, a.s. požadovať detailnú intormáciu o vás - ak je to potrebné - z registra, alebo od iných úradov.

Zaciatok stránky

Ochrana osobných údajov

Pri každej návšteve našej stránky je vaša (dočasná) IP adresa automaticky identifikovaná a ak je to možné aj jej originálne umiestnenie, alebo e-mail. Ponecháme si tieto jednotlivé údaje nie ako (osobné), ale výlučne pre analýzu navigácie, navštívené strany a položky objednané z našej stránky tak, aby sme tým boli schopní zlepšit pripravenosť a obsah našej stránky (e-mailov).

Pre optimalizáciu našich služieb a k obmedzenému rozšíreniu našej stránky, sú vo vašom počítači umiestnené tzv. cookies. My tak dokážeme zaistiť, že pri návšteve našej stránky opakovane neprijímate, alebo nemusíte zadávať rovnaké informácie. Tieto detaily zostávajú vo vašom počítači. Cookies sú použité na zlepšenie stránky a ponúkaných služieb. Štatistické údaje môžu byť postúpené na webmaster NEDIS c.s.

Názov domény umiestnenia servera, ktorý nastavuje cookies je www.nedis.nl. To čo je uložené v cookies taktiež závisí na nastavení vášho prehliadača. Väčšina prehliadačov môže byť nakonfigurovaných tak, že cookies sú odmietnuté, alebo ste upozornení ak ich prijmete. V “Pomoci” väcšiny prehliadačov nájdete pokyny na ich nastavenie. Návštevník webstránky ju potom najčastejšie môže viac-menej používat neobmedzene. Je však možné, že ak sú cookies odmietnuté, určité služby, alebo časti stránky nebudú pracovať optimálne.

Zaciatok stránky

E-mailové adresy

My si nechávame a používame e-mailové adresy, ktoré nám boli priamo dané, alebo je zrejmé, že nám boli poskytnuté pri prihlasovaní. E-mailové adresy používame na účel, pre ktorý mám boli poskytnuté a ak nám bol daný súhlas, tak aj pre iné marketingové a servisné účely. Tento/tieto súhlas/y môžu byť kedykoľvek zrušené prostredníctvom stránky, alebo iným spôsobom. Naviac, táto možnost je ponúkaná v každom marketingovom a servisnom e-maile prostredníctvom priameho odkazu na našu stránku. Nikdy neposkytujeme e-mailové adresy pre komerčné účely tretím stranám.

Zaciatok stránky

Dalšie informácie

Všetky informácie, ktoré nám dobrovolne poskytnete, prostredníctvom našej stránky pre marketingové a servisné úcely, si ponecháme. Ak nám oznámite svoj záujem mailom, telefonicky alebo poštou môžete od nás dostávat selektívne maily, katalógy, a/alebo vás môžeme kontaktovat telefonicky, a tak vás môžeme informovat o našich produktoch a službách.

Ak si to nebudete želat oznámte nám to, prosím. Na internete náme partnerov a zvláštne vztahy s tretími stranami, ale neposkytujeme im ani vaše osobné údaje ani nedostávame informácie, ktoré poskytujete týmto tretím stranám (pokial to nie inak špecifikované je a/alebo to nie je potrebné.)

Zaciatok stránky

Bezpecný server

Ak si želáte reagovat na našu ochranu súkromia, alebo si myslíte, že naša stránka, alebo jednanie ju nedodržuje, požiadame vás aby ste sa s nami skontaktovali. Ked dostaneme, alebo odošleme urcitú kritickú informáciu, napr. financnú informáciu, používame bezpecný server s vlastným prístupovým kódom. Budete o tom informovaní vyskakovacím oknom, ktoré sa zobrazí na našej stránke. Predstavili sme potrebné miery zabezpecenia na prevenciu straty údajov, nesprávnym používaním, alebo zmeny informácií, ktoré dostaneme.

Zaciatok stránky

Iba s vaším súhlasom

V prípade, že chceme použit vaše informácie na úcely, pre ktoré (stále) nie sú v tejto ochrane súkromia, oznámime vám to vopred, tak aby ste mohli mohli vyjadrit svoj súhlas/nesúhlas s tým. Na požiadanie umožnujeme naším zákazníkom prístup ku všetkým informáciám, ktoré si o nich držíme. Taktiež ponúkame návštevníkom možnost opravy nesprávnych informácií. Možete sa s nami za týmto úcelom skontaktovat.

Všeobecné obchodné podmienky Nedis, vrátane ochrany súkromia, sú platné pre každú návštevu stránky, transakciu, alebo uzavrením zmluvy cez našu stránky. Toto bolo oznámené pred uzatvorením každej zmluvy prostriedkami odkazu na príslušný vztahujúci sa text.

Zaciatok stránky

PRAVIDLÁ PRE SÚBORY COOKIE A SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE

Spoločnosť NEDIS využíva súbory cookie a sledovacie technológie na našich webových lokalitách a v mobilných aplikáciách, ktoré nám umožňujú analyzovať používanie našich online služieb, zlepšiť a prispôsobiť používanie našich služieb a zobrazovať inzerciu, ktorá je vám v niektorých službách prispôsobená na mieru na základe vášho prehľadávania internetu a iných údajov o vás. Spoločnosť NEDIS rešpektuje vaše právo na súkromie. Snažíme sa byť vždy transparentní o tom, kedy, ako a prečo údaje o vás a vašom prehľadávaní internetu budú použité v spojení s našimi službami. Sme zaviazaní používať súbory cookie a sledovacie technológie férovo a v súlade s právnymi nariadeniami o ochrane údajov, a to hlavne so zákonom o telemédiách (Telemedia Act) a Federálnym zákonom o ochrane údajov (Federal Data Protection Act). Tieto pravidlá popisujú:
 • Čo sú to súbory cookie a sledovacie technológie
 • Ako používame súbory cookie
 • Analýzy našich služieb
 • Inzerciu v našich službách
 • Vaše možnosti (správa súborov cookie a ich zakázanie)
 • Ako nás kontaktovať
1. ČO SÚ TO SÚBORY COOKIE A SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE?

SÚBORY COOKIE VO WEBOVÝCH PREHLIADAČOCH

Cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita odošle do vášho počítača alebo mobilného zariadenia, kde ho webový prehliadač uloží. Súbor cookie obsahuje limitované neosobné údaje, zväčša jedinečný identifikátor a názov lokality. To webovej lokalite umožňuje rozpoznať vás pri navigovaní po lokalite a vždy, keď lokalitu znova navštívite. Súbory cookie sa používajú na rôzne účely, napríklad na zachovanie prihlásenia alebo zapamätanie položiek vo vašom nákupnom košíku pri nakupovaní online, zapamätanie vašich predvolieb a nastavení, analýzu vášho používania stránky a na zobrazovanie inzercie. Súbory cookie vám môže poskytovať webová lokalita, ktorú navštevujete („súbory cookie prvej strany“), alebo iná organizácia, ktorá tejto webovej lokalite poskytuje služby, napríklad analytická spoločnosť alebo inzertná sieť(„súbory cookie tretej strany“). Súbory sa uložia po dobu vašej návštevy („súbor cookie relácie“) alebo ostanú vo vašom zariadení na pevne stanovené časové obdobie, ktoré môže byť dlhé mesiace alebo roky, aby si vás pamätali počas viacerých relácii prehľadávania („trvalý súbor cookie“). SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE: WEB BEACON/GIF, ZNAČKY STRÁNKY, SKRIPT Webové stránky, e-maily a mobilné aplikácie môžu obsahovať malý priehľadný obrázkový súbor alebo riadok kódu, ktorý zaznamená, ako s nimi interagujete. Zväčša sa používajú spoločne so súbormi cookie webového prehliadača (alebo jedinečným identifikátorom vášho mobilného zariadenia) a webové lokality a vydavatelia aplikácií ich používajú na lepšiu analýzu a vylepšovanie svojich služieb a na zacielenie inzercie na základe vášho prehľadávania webu a vašich záujmov. Napríklad na základe znalostí o webových stránkach, ktoré navštevujete, alebo prvkoch stránky, ktoré ste si pozreli, o čase a dĺžke zobrazenia, o tom, či ste si pozreli a/alebo klikli na reklamu na stránke alebo či ste si otvorili alebo klikli na marketingový e-mail, ktorý vám bol doručený.

SLEDOVANIE CEZ MOBILNÉ APLIKÁCIE

Keď používate naše mobilné aplikácie, môžeme zaznamenať jedinečné identifikátory spojené s vaším zariadením (napr. ID zariadenia, adresu IP, adresu MAC alebo číslo IMEI), vašu aktivitu v rámci aplikácie a polohu vašej siete. Tieto informácie môžu byť použité na analýzu a zlepšenie našich služieb a, v prípade aplikácií podporovaných reklamou, aj na zobrazenie inzercie. Ďalšie informácie o údajoch, ktoré zbierame o vašom používaní našich aplikácii, nájdete v našich Pravidlách ochrany osobných údajov pre mobilné aplikácie.

2. AKO POUŽÍVAME SÚBORY COOKIE V NAŠICH WEBOVÝCH SLUŽBÁCH

Súbory cookie a sledovacie technológie používame z viacerých dôvodov: umožňujú nám, napríklad, rozpoznať, kedy ste sa prihlásili, vylepšovať používanie našich služieb a poskytovať inzerciu. Tieto technológie využívame predovšetkým na:
 • Striktne nevyhnutné účely: na zachovanie prihlásenia, spracovanie nákupu, zlepšenie bezpečnosti našich služieb a administráciu systému, napr. na zabránenie podvodným a rozvratným aktivitám;
 • Funkčné účely: na zapamätanie vašich predvolieb a nastavení a iných funkcií, o ktoré ste požiadali, napr. zapamätanie používateľského mena a hesla, aby ste sa nemuseli prihlasovať pri každej návšteve;
 • Účely spojené s analýzou a výkonnosťou: na zaznamenanie toho, čo sa vám na webovej lokalite páči a nepáči, a informácií o popularite rôznych prvkov webovej lokality, aby sme mohli zaistiť jej správne fungovanie v čase vysokej návštevnosti. Využívame aj služby analytických spoločností na zhromažďovanie informácií o používateľoch našich služieb v našom mene prostredníctvom súborov cookie, údajov súborov denníkov a kódu vloženého na našej webovej lokalite.
 • Účely inzercie: niektoré naše webové lokality obsahujú inzerciu. Súbory cookie a sledovacie technológie môžu byť niekedy použité na zobrazenie inzercie a marketingových správ, ktoré sú pre vás relevantné. Ide o bežný postup na internete, ktorý sa nazýva online behaviorálna inzercia.


ANALÝZY NAŠICH SLUŽIEB

Na našich webových lokalitách využívame služby Google Analytics a Webtrekk na zhromažďovanie štatistických údajov o tom, ako sa naše webové lokality používajú. Využívajú informácie, ako je adresa IP, typ prehliadača a jedinečné identifikátory uložené v súboroch cookie (prvej strany) vo vašom zariadení na zaznamenanie údajov o tom, ako interagujete s našou webovou lokalitou. V niektorých službách používame aj údaje zo služby Google Demographics and Interests zhromaždené cez súbory cookie Google DoubleClick. Tieto údaje používame iba hromadne a nespájame ich s inými údajmi, ktoré uchovávame. Zároveň je dôležité poznamenať, že tieto prehľady vznikajú zo súborov cookie DoubleClick spoločnosti Google (tretej strany) a súborov cookie Webtrekk a identifikátorov zariadení, ktoré sa používajú aj na inzertné účely. Tieto analytické služby nám pomáhajú zistiť, koľko máme používateľov, ktoré časti našich stránok sú najpopulárnejšie, ktoré prehliadače sa používajú (aby sme mohli maximalizovať kompatibilitu), z akej krajiny alebo regiónu nás používatelia navštevujú a aké sú demografické údaje a záujmy našich používateľov. To nám umožňuje lepšie pochopiť, kto používa našu lokalitu, zaistiť, že oslovujeme naše cieľové demografické skupiny, a zlepšiť a prispôsobiť naše služby na základe týchto informácií. Ďalšie informácie o analytických službách, ktoré sa používajú na našich webových lokalitách, nájdete na stránkach: support.google.com/analytics/answer/6004245 a https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/

INZERCIA V NAŠICH SLUŽBÁCH

Niektoré naše služby obsahujú zacielenú alebo behaviorálnu inzerciu a taktiež nezacielenú inzerciu. Táto inzercia nám pomáha optimalizovať poskytovanie týchto služieb. Upozorňujeme, že nevyužívame služby externých reklamných agentúr okrem spoločnosti Google. Súbory cookie a vašu adresu IP môžeme používať aj na získanie všeobecných informácií o tom, ktoré stránky na našich lokalitách navštevujete, a o krajine, meste alebo regióne, v ktorom sa nachádzate. Niekedy tieto informácie kombinujeme s informáciami od tretích strán, čo nám umožňuje zaradiť vás do skupiny s ľuďmi s podobnými záujmami a do marketingového segmentu, napr. „zdravie“, „osvetlenie“ atď. Potom môžeme zobrazovať reklamy, ktoré budú pravdepodobne pre ľudí vo vašom marketingovom segmente relevantné. Sme presvedčení, že inzercia tak bude pre vás zaujímavejšia a užitočnejšia a tiež nám to pomôže zvýšiť hodnotu, ktorú na stránke od našich inzerentov získate, čo nám tak dáva lepšie možnosti na investície do skvelého obsahu, ktorý bude užitočný pre všetkých používateľov. Je dôležité poznamenať, že my ani naši poskytovatelia služieb sa vás nikdy nebudeme snažiť individuálne identifikovať ani si o vás vytvárať profil na účely zobrazenia inzercie. Vynakladáme obrovské úsilie na dodržiavanie overených postupov pri používaní behaviorálnych zacieľovacích technológií a príslušných rámcov nariadení a pokynov.

3. VAŠE MOŽNOSTI: SPRÁVA SÚBOROV COOKIES A ICH „ZAKÁZANIE“

ZAKÁZANIE ANALYTICKÝCH SÚBOROV COOKIE

Ďalšie informácie o analytických službách, ktoré sa používajú na našich webových lokalitách, nájdete na adrese support.google.com/analytics/answer/6004245 a https://www.webtrekk.com/en/legal/opt-out-webtrekk/ ZAKÁZANIE: Kliknite sem a zakážte súbory cookie.

SPRÁVA SÚBOROV COOKIE A MIESTNE ÚLOŽISKO VO VAŠOM ZARIADENÍ

Súbory cookie webového prehliadača: Spôsob, akým bude vaše zariadenie zaobchádzať so súbormi cookie webového prehliadača, môžete určiť v nastaveniach prehliadača. Môžete sa taktiež rozhodnúť zakázať alebo odstrániť všetky súbory cookie. Ak sa rozhodnete, že súbory cookie nechcete nikdy dostávať, webová lokalita nemusí fungovať správne a niektoré služby nebudú k dispozícii. Každý prehliadač je iný, takže informácie o zmene predvolieb súborov cookie nájdete v ponuke pomocníka prehliadača.

FUNKCIA VÁŠHO WEBOVÉHO PREHLIDAČA „NESLEDOVAŤ“ (DNT)

DNT je funkcia, ktorú ponúkajú niektoré prehliadače. Pri jej povolení odosiela na webové lokality signál so žiadosťou o nesledovanie vášho prehliadania, napr. prostredníctvom reklamných sietí tretích strán, sociálnych sietí a analytických spoločností. Táto webová lokalita momentálne neodpovedá na požiadavky DNT, avšak pomocou odkazov uvedených vyššie môžete zakázať sledovanie na účely analýzy a inzercie. Na interpretáciu požiadaviek DNT a krokov, ktoré majú na ich základe podniknúť webové stránky a tretie strany, zatiaľ nebol prijatý jednotný štandard. Naďalej budeme preverovať požiadavky DNT a iné nové technológie a môžeme zaviesť používanie štandardu pre DNT, keď bude k dispozícii.

4. KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti týkajúce sa používania súborov cookie a iných sledovacích technológii spoločnosťou NEDIS alebo ak veríte, že došlo k porušeniu týchto pravidiel, pošlite nám e-mail na adresu: ecommerce@nedis.com.

You've selected 0 out of 0 products to compare. (select one more)

Porovnať
Späť na začiatok